Announcement! We have upgraded Shipped-ROMs to use SSL for all connections.

Back to Categories | Models | Back

Universal Windows Mobile Stock ROMs

Filename Filesize Upload Date
BL10_RUU_UNI_V11.rar1.05 MB09-26-11 09:26:19 PM
UNI_Dopod_1.13.36_CHT.rar49.61 MB09-26-11 09:26:12 PM
UNI_QTEK_13095_184_10900_PTB_Ship.exe55.6 MB09-26-11 09:26:24 PM
vf-uk_v1640_aku2_v130194_wwe_ship.exe56.02 MB09-26-11 09:26:27 PM
xdaminis-update.exe56.38 MB09-26-11 09:26:22 PM
EUU_X500_WWE_R01_032_0436_MOT0110_WM6.exe56.7 MB09-26-11 09:26:19 PM
mda-pro-update-1.30.233.exe57.3 MB09-26-11 09:26:13 PM
UNI_TMUK_130114_130232_11003_WWE_BL101_Ship.exe57.6 MB09-26-11 09:26:12 PM
UNI_TMUK_11242_126_10002_Ship.exe57.82 MB09-26-11 09:26:21 PM
TMOB_DEU_pro_aku2.0_05-2006.zip58.13 MB09-26-11 09:26:22 PM
WWEUNI_DopodAsia_11369_183_10402_ship.exe58.46 MB09-26-11 09:26:15 PM
Xda_Exec_Upgrade_v113188.exe58.53 MB09-26-11 09:26:18 PM
UNI_ORUK_13090_174_10300_WWE_Ship.exe58.8 MB09-26-11 09:26:29 PM
UNI_Qtek_WWE_11364_151_10300_Ship.exe58.93 MB09-26-11 09:26:09 PM
Xda_Exec_LaunchROM_v113139.exe59.05 MB09-26-11 09:26:32 PM
UNI_DOPOD_ASIA_130111_130230_11100_WWE.exe59.5 MB09-26-11 09:26:30 PM
JASJAR_ITA_13081_169_10900_ita_ship.zip59.56 MB09-26-11 09:26:08 PM
Xda_Exec_Upgrade_v1.30.162.exe59.65 MB09-26-11 09:26:07 PM
UNI_TMDE_12034_118_10600_Ship.rar60.31 MB09-26-11 09:26:23 PM
JASJAR_SA_13082_170_10900_wwe_ship.zip60.96 MB09-26-11 09:26:08 PM
UpGrade_W_CHINA02.rar61.18 MB09-26-11 09:26:28 PM
JASJAR_WWE_11353_137_10301.exe61.27 MB09-26-11 09:26:26 PM
Eten_M800_ver._319_ORIGINAL_ROM.exe61.42 MB09-26-11 09:26:14 PM
JASJAR_ME_13082_171_10900_wwe_ship.zip61.86 MB09-26-11 09:26:11 PM
JASJAR_ME_13082_171_10900_wwe_ship.exe62.09 MB09-26-11 09:26:25 PM
JASJAR_WWE_13076_164_10900_wwe_ship.zip62.2 MB09-26-11 09:26:18 PM
DOPOD900_HK_130108_130224_11100_CHT_Ship.exe62.84 MB09-26-11 09:26:31 PM
UNI_DOP_OP_130108_130219_11100_CHT_Ship.exe63.6 MB09-26-11 09:26:07 PM
UNI_TMO_20041_200147_11700_D3DM_WIFI_SDHC_WWE_Ship.zip66.61 MB09-26-11 09:26:17 PM

Back to Categories | Models | Back


© Infitech Inc 2021